Yshopnoosa.com

Hur man säkerhetskopiera & återställa Microsoft Outlook Express-Data

Microsoft Outlook Express är ett program som medföljer Windows XP som låter dig skicka och ta emot e-post. Du kan säkerhetskopiera och återställa de datafiler som Outlook Express använder kopiera och klistra in datafiler till och från den plats där Outlook Express lagrar dem på datorn.

Instruktioner

1 Öppna Outlook Express, klicka på "Verktyg", klickar du på "Alternativ", klicka på "Spara mapp" under avsnittet "Underhåll" fliken och sedan ta del av platsen i avsnittet "din personliga meddelande butik ligger i följande mapp". Detta är den mapp som innehåller Outlook Express-data.

2 Stäng Outlook Express och öppna Utforskaren (Högerklicka på "Start"-knappen och klicka på "Utforska") och navigera sedan till datamappen du hittade i steg 1.

3 Kopiera alla filer i datamappen genom att markera dem och trycka på "Ctrl" och "C." Du kan sedan säkerhetskopiera dem genom att klistra in ("Ctrl" och "V") dem i oavsett plats på mappen du vill.

4 Återställa filerna för Outlook Express genom att kopiera dem från platsen för säkerhetskopian och klistra in dem i data mappen plats du hittade i steg 1. Vara säker på att Outlook Express stängs medan du återställa filerna, annars processen fungerar inte.