Yshopnoosa.com

Hur du sorterar Portal poster i FileMaker Pro

Hur du sorterar Portal poster i FileMaker Pro

I Filemaker Pro sorteras poster i din databas automatiskt efter den ordning i vilken de skapades som standard. Detta är också fallet för portalen records, som tillåter användare att kombinera information från relaterade tabeller och Visa den i listform. Om du vill ändra hur data i en Filemaker Pro portal visas, kan du ange en särskild ordning både under och efter portal skapandet.

Instruktioner

1 Starta den Filemaker Pro-databas som innehåller portalen data du vill sortera.

2 Gå till "Visa" i övre menyraden och välj "Layout-läge."

3 Använd kommandot "Portal" från menyn "Infoga" att skapa en ny portal, eller dubbelklicka på den grå delen av en befintlig portal. Detta kommer att ta upp portalen konfigurationen fönster.

4 Placera en bock bredvid "Sortera portal poster" i konfigurationsfönstret och klicka på "Ange."

5 Markera de fält som du vill sortera portalen av i listan till vänster i fönstret och klicka på "Flytta."

6 Använd alternativknapparna längst ned i fönstret Ange om du vill använda stigande ordning, fallande ordning eller en egen ordning.

7 Tryck på knappen "OK" två gånger för att spara konfigurationen av portalen och sortera data som Filemaker.