Yshopnoosa.com

Hur konvertera en sträng till ett decimaltal i PHP

PHP programmeringsspråk är vanligtvis inbäddad i en HTML-sida att förse användaren med interaktiva element. PHP stöder flera character encoding system, så att den kan användas internationellt i flerspråkiga webbplatser. En-teckensystemet kartor ett tal med en karaktär. Du kan konvertera en sträng till nummer Decimalrepresentation av dess komponent tecken med PHP. Detta är användbart om du konverterar från en-teckensystemet till en annan.

Instruktioner

1 Bestämma hur du ska köra din PHP-kod. Om du har en PHP-server, kan du köra kod med hjälp av PHP-filer. Annars Använd en online PHP tolk. Ange koden i den här guiden till en PHP-fil eller tolk.

2 Börja din PHP program med följande uttalande:

<? php

3 Deklarera en teckensträng genom att skriva följande rad i koden på en ny rad under tidigare uttalande:

$character = "a";

4 Konvertera strängen till dess ASCII decimal värde med funktionen ord. Funktionen returnerar ett nytt värde som måste lagras i en ny variabel. För att lagra värdet som returneras, kan du skapa en ny variabel med namnet $newCharacter och anropa funktionen så här:

$newCharacter = ord($character);

5 Skriva ut ASCII decimal värde med funktionen Skriv ut såhär:

Print($newCharacter)

6 Avsluta din PHP-program med följande uttalande. Programmet är nu redo att testas på din server eller tolk.

? >

7 Kör programmet. Utdata är ASCII Decimalvärdet för bokstaven a, och det ser ut så här:

226