Yshopnoosa.com

Hur du ansluter en dator Plasma-TV till en S-Video-uttaget

Hur du ansluter en dator Plasma-TV till en S-Video-uttaget

Gateway Media Center-dator är en dator som också kommer med en inbyggd plasma-TV. Detta Media Center Plasma-TV har en S-video jack, så att du kan en videosignal till en extra TV-utgång. Upphakning av en S-video bara kräver en enda anslutning och direkt strömmar video signalen till den andra bildskärmen.

Instruktioner

1 Anslut S-video-kabeln till S-video-uttaget på Gateway PC plasma-TV.

2 Anslut den andra änden av S-videokabeln (båda ändarna av kabeln är identiska) till S-Video "I" anslutning på andra TV.

3 Slå på den anslutna TV (och Gateway Media Player och PC Plasma-TV).

4 Välj "Input" alternativ, välj sedan "Video" och videoinnehåll från Gateway PC plasman TV visas på TV-skärmen.