Yshopnoosa.com

Utvidga en markering i Microsoft Excel

Utvidga en markering i Microsoft Excel

Microsoft Excel är bland de mest populära programmen i världen idag. Att utvidga urvalet av en cell är en viktig tidsbesparande funktion. Du kan kopiera en stor mängd data från ett blad till ett annat eller till och med överföra informationen till ett annat program som en databas. En annan orsak till att välja en stor mängd data är att göra en graf eller ett diagram. Här uppgiften är både snabbt och enkelt.

Instruktioner

Utöka en markering

1 Öppna Excel och skriv den information du använder över en serie av rader och kolumner. För att testa detta koncept, skriv in data för 2 kolumner och 5 rader.

2 Tryck på "F8" aktivera funktionen "Utöka markering". F8 kan också användas för att inaktivera funktionen.

3 Klicka på den första cellen och klicka sedan på cellerna i resten av informationen som skall väljas. Du kommer att märka stora mängder information markerad på en gång. Vad är klickade på markeras. Urvalet är utsträckt till varje cell som du har klickat.

Tips & varningar

  • Ett alternativt sätt att utvidga val är att markera en cell, håll ner "Shift"-tangenten och använda piltangenterna för att markera ytterligare celler.
  • Stegen för att göra detta i Excel 2007 är samma.
  • Kom ihåg att trycka på F8 igen för att stänga av funktionen Utöka markering.