Yshopnoosa.com

Hur du ändrar huvudordlistan i Microsoft Word

Hur du ändrar huvudordlistan i Microsoft Word

Ordlistan i Microsoft Word 2007 innehåller ett stort antal ord, men det finns många tillfällen när du behöver ord specifika för en bransch som Word kommer att flaggas som felstavade. Använda en egen ordlista kan lösa detta problem, och Word 2007 tillåt förbrukaren till använda flera egna ordlistor. Skapa din egen ordbok kräver enkel tweaking av dina Word-alternativ.

Instruktioner

1 Klicka på Start-menyn.

2 Klicka på "Alla program".

3 Klicka på "Microsoft Office 2007."

4 Klicka på "Microsoft Office Word 2007."

5 Klicka på knappen "Microsoft Office".

6 Klicka på knappen "Word-alternativ" längst ned på menyn.

7 Klicka på "Proofing."

8 Klicka på "Egna ordlistor" under där det står, "när korrigera stavning i Microsoft Office-program."

9 Klicka på "Nya".

10 Namnge din ny ordbok.

11 Klicka på "Spara".

12 Klicka på "OK" tills alla rutorna är stängda. Word 2007 använder nu din egen ordlista. Du kan lägga till ord till den genom att skriva dem i ett Word-dokument, Lägg att högerklicka och välja"till ordlistan".

Tips & varningar

  • Om du vill använda en annan, förutbestämda ordbok i steg 8, klicka på "ändra" och välj ett lexikon från listan.