Yshopnoosa.com

Bidrag för personer över 50 år

Bidrag för personer över 50 år

Personer över 50 år gå på college, lära sig nya färdigheter, starta företag och reser i världen. Många bidrag finns för att ge äldre vuxna att fullfölja sin utbildning och kreativa strävanden. Dessa bidrag krävs en ansökan och en förklaring av vad ni tänker göra med medel.

Bidrag till spekulativa litteratur Foundation äldre författare

Spekulativa litteratur stiftelsens Bidragsstorleken äldre författare författare som har över 50 års ålder och just börjat sitt arbete som professionell författare. De $750 bidrag beviljas årligen, och författaren kan bestämma vad man ska göra med medel som de gäller för skrivande.

För att betraktas för beviljande, måste du slutföra en kort självbiografiska redogörelse med ditt datum för födelse, ett skriftligt prov och en bibliografi av tidigare publicerade arbete. Du behöver inte tidigare publicerade arbete att ansöka om bidraget. Om du har tilldelats bidraget, godkänner du att ge ett kort utdrag av ditt arbete till stiftelsen.

Jeanette Rankin stipendiefond

Jeanette Rankin stipendiefond ger pedagogiska stipendier och bidrag till kvinnor 45 till 50 år och äldre. Fonden bidrar också till individer få sysselsättning och bryta den onda cirkeln av fattigdom. Stipendium och bidrag mottagarna kommer från olika bakgrunder, och de har en detaljerad plan för sin utbildning.

För att tilldelas ett stipendium, måste du godkännas på eller inskrivna i en ackrediterad institution. Du måste skriva en bit med dina mål och en plan för att nå dessa mål. Lägg denna information till din ansökan i rutan.

Utbildningsstipendier att stoppa missbruk och sexuella övergrepp

Dessa utbildningsstipendier används för att ge hjälp till offer för övergrepp mot äldre personer som är över 50 år. Stipendierna kan användas att tillhandahålla stöd till offer samt utbildningar som äldre.

En ansökan ska fyllas i och skickas till våld mot kvinnor byrån. Detta är en federal bevilja, och justitiedepartementet hanterar ansökningar. Anmälan av grant award ges till sökanden i slutet av räkenskapsåret.