Yshopnoosa.com

Hur man delar ett Word-dokument 1

När du skapar ett Word-dokument i Windows, kan du dela den med andra på ditt lokala nätverk. Lyckligtvis, Windows har en inbyggd metod för att dela filer och dokument i ett nätverk. Du kan aktivera delning av dokumentet med några snabba ändringar i inställningarna för den mapp som den finns i.

Instruktioner

1 Öppna Windows Explorer (höger klicka på "Start" och klicka sedan på "Utforska") och navigera sedan till mappen som innehåller Word-dokumentet.

2 Högerklicka på mappen och klicka på "Delning och säkerhet..." för att öppna sektionen delar av mappens egenskaper.

3 Markera kryssrutan "Dela den här mappen" och klicka på knappen "OK". Mappen delas omedelbart, och kan nås av alla användare i det lokala nätverket.