Yshopnoosa.com

Hur du skapar en startdiskett för Windows 2000 Pro

Microsoft Windows 2000 är ett äldre operativsystem som fortfarande används i vissa hem och kontorsmiljöer. Operativsystemet har en särskild ansökan kan du skapa en startdiskett för en diskett, CD eller DVD. En startdiskett är ett viktigt akut del när datorn inte kan starta i operativsystemet. Det kan användas för att reparera boot filer på hårddisken och spara filer när startsektorn är skadad.

Instruktioner

1 Klicka på Windows Start-knappen och välj "Kör". Skriv "cmd" i textrutan och tryck "Ok" knappen för att öppna Windows Kommandotolken.

2 Sätt in disketten du formaterar i enheten. Sätt in Windows-installationen i CD-ROM-enheten. Om du använder CD-ROM-enheten för en startdiskett, kopiera mappen "Bootdisk" från Windows installations-CD till din hårddisk.

3 Typ "< enhet >:" i Windows Kommandotolken och tryck på "Enter". Ersätt "< enhet >" med enhetsbeteckningen där Windows 2000-CD sätts. Om du har kopierat mappen "bootdisk" på hårddisken, skriv den plats där mappen kopieras till Windows kommandoskalet.

4 Ange "Bootdisk" i Kommandotolken och tryck på "Enter". Kommandot skapar en startdiskett för Windows 2000-maskin.