Yshopnoosa.com

Hur man formatera extern USB-hårddisk

Hur man formatera extern USB-hårddisk

Formatera en hårddisk konfigurerar disken för att användas med en viss filsystem och operativsystemet. Alla hårddiskar, inklusive externa enheter måste formateras innan den första används. Detta möjliggör optimal användning av enheten och alla dess funktioner, inklusive utnyttja dess fulla kapacitet och cache tillägg på ett effektivt sätt. Formatera en extern USB-hårddisk är ett enkelt peka och klicka-process som kräver inga tekniska kunskaper.

Instruktioner

1 Anslut USB-hårddisken till datorn med USB-data sladden som tillhandahålls.

2 Öppna dialogrutan "Min dator" för att visa en lista över installerade enheter.

3 Högerklicka på ikonen för den externa hårddisken och välj rubriken "Format...".

4 Ange en etikett i text boxen bredvid rubriken "volymetikett". Detta steg är valfritt och datorn kommer att skapa en etikett om man inte anges.

5 Lämna alla övriga inställningar behålla standardvärdet. Dessa ställs in automatiskt av operativsystemet baserat på konfigurationen av maskinvaran och operativsystemet.

6 Klicka på "Start"-knappen i det nedre högra hörnet av dialogrutan format. Detta börjar formateringen, som kommer att fylla på så lite som några minuter eller upp till flera timmar, beroende på den hastighet och kapacitet på hårddisken.