Yshopnoosa.com

Hur man installerar Fax i Windows XP

Windows XP har fax kapacitet, men du ser inte dem när du installerar XP eftersom Windows inte aktiverar dem som standard. Om du har ett modem, kan du köra guiden XPS faxtjänster och förvandla din dator till din egen personliga faxmaskin. Inte bara kommer du att ha möjligheten att skicka och ta emot fax automatiskt, men XP ska skriva ut dem om du aktiverar inställningen Skriv ut i Kontrollpanelen faxtjänster.

Instruktioner

Installera faxtjänster

1 Klicka på Windows "Start"-menyn och välj "Kontrollpanelen". Klicka på "Lägg till eller ta bort program."

2 Klicka på "Lägg till/ta bort Windows-komponenter." Windows kommer att visa en lista över program och komponenter som det kan installera.

3 Klicka på "Faxtjänster" för att markera det och klicka sedan på "Nästa". Om Windows uppmanas du att sätta in din Windows XP installations-CD, sätt in det i CD-enheten. Windows installerar faxtjänster.

Konfigurera faxtjänster

4 Klicka på Windows "Start"-menyn och välj "Tillbehör." Välj "Kommunikation" och sedan "Fax" att visa en lista med alternativ. Välj "Fax konsolen." Fönstret Faxkonsolen öppnas. Det är här du konfigurera och hantera fax.

5 Klicka på "Verktyg" överst i fönstret och välj "Konfigurera Fax." Guiden Faxkonfiguration öppnas. Klicka på "Nästa" för att starta guiden. Det kommer att gå igenom en serie set-up sidor.

6 Ange postnummer och prefix om uppmanas du. Leverantörskoden är det nummer som du måste ringa till dial ut. Om du inte använder en kod, lämna fältet tomt.

7 Välj typ av telefon som du använder. Alternativen är tonen och puls. Välj puls om du har en roterande telefon. Klicka på "Nästa" för att fortsätta.

8 Välj din plats i fönstret telefoner och modem om det fönstret visas och klicka på "Nästa".

9 Ange ditt namn och ditt telefonnummer. Denna information visas på försättsblad i utgående fax. Klicka "Nästa" för att visa en lista med faxenheter. Klicka på det modem som du vill använda.

10 Klicka på rutan "Aktivera mottagning" om du vill att modemet att ta emot fax. Klicka på "Nästa" för att visa sidan "Transmitting Subscriber Identification (TSID)".

11 Ange namnet på ditt företag och dess faxnummer på sidan "Sänder Subscriber Identification" och klicka på "Nästa". Ange samma information på sidan "Kallas Subscriber Identification". Klicka på "Nästa" för att visa sidan "Routing alternativ".

12 Välj "Skriv ut det på" om du vill att inkommande fax ska skrivas ut automatiskt. Välj "spara en kopia i en mapp" om du vill spara varje fax på din hårddisk.

13 Klicka på "Nästa" för att visa sidan konfigurationssammanfattning. Granska konfigurationsinformationen som du angett och klickar på "Slutför" för att avsluta guiden.