Yshopnoosa.com

Hur man lämna VMWare konsolen-läget

Hur man lämna VMWare konsolen-läget

VMWare ESXi är en typ av virtualiseringsprogramvara som du kan installera på din Windows eller Linux server för att skapa flera virtuella maskiner och dela serverns resurser mellan dem. När diagnostisera ett allvarligt problem med VMWare ESXi, kan VMWare stöd instruera dig att gå in i Tech Support läge, som kallas även Konsolläge. Om du har av misstag kopplat in i konsolläge, kommer att du behöva utföra en kommandot exit för att återgå till standardläget.

Instruktioner

1 Håll ner "Alt"-tangenten och tryck på "F1" för att dra upp ett nytt konsolfönster som du kan skriva kommandon.

2 Skriv "stöds inte" i fönstret och tryck på "Enter".

3 Ange lösenordet för root på din server och tryck på "Enter" igen. Nu när du har autentiserats som root-användare, kommer du att kunna avsluta Konsolläge.

4 Typ "rensa" i fönstret och tryck på "Enter" för att få bort alla data från den konsolläge sessionen.

5 Skriv "exit" och tryck "Enter" för att köra kommandot som tar slut den konsolläge sessionen.

6 Håll ned tangenterna "Alt" och "F2" att växla tillbaka till standardläge.