Yshopnoosa.com

Hur konvertera Java sträng till en InputSource

Arbeta med XML är en vanlig uppgift i Java, och kan vara ganska tråkiga utan ordentlig toolkit. Tack och lov, Java Development Kit (JDK) innehåller just en sådan en verktygslåda i org.xml.sax paketet. Paketet innehåller klasser för att läsa XML-data på ett ganska enkelt sätt. Dock upp det inte direkt den situation som uppstår när ditt program kan ha XML redan har lästs in i en sträng - kanske som du skapat själv eller att du laddat för att bearbeta på något sätt innan du kör igenom XML-parsern. Denna begränsning är lätt att komma runt med bara en handfull mellanliggande steg.

Instruktioner

1 Konvertera XML-strängen till en byte-array:

slutliga strängen xml = "< innehåll > Hej världen! < / innehåll >";

slutliga byte [] byte = xml.getBytes();

2 Skapa en ny ByteArrayInputStream med byte array från föregående steg:

sista ByteArrayInputStream är = nya ByteArrayInputStream(bytes);

3 Skapa en ny InputSource med ByteArrayInputStream från föregående steg:

sista InputSource source = nya InputSource(is);

Tips & varningar

  • Om så önskas, kan du också skapa ett StringReader-objekt i stället för objektet ByteArrayInputStream som din mellanhand; klassen InputSource innehåller en konstruktör kan arbeta med båda klasserna.