Yshopnoosa.com

Hur till ändra en profil i Microsoft Outlook

Hur till ändra en profil i Microsoft Outlook

Microsoft Outlook är effektiva och kraftfulla e-förvaltning programvara. En av funktionerna i programvaran är förmågan att skapa och hantera olika personliga profiler som kommer att använda programmet. Du kan ändra och ändra elementen i en Outlook-profil.

Instruktioner

1 Klicka på "Start"-menyn och välj "Kontrollpanelen".

2 Välj ikonen "Mail." En dialog ruta med titeln "Mail Setup--Outlook" öppnas.

3 Klicka på knappen märkt "E-postkonton..." för att lägga till eller ta bort e-postkonton och ändra mapp som e-post levereras.

4 Klicka på knappen märkt "Data filer..." om du vill ändra egenskaperna för arkivmappar och personliga mappar är associerad med profilen.

5 Klicka på knappen märkt "Visa profiler..." för att lägga till eller ta bort en profil, ändra dess egenskaper och definiera vilken profil Outlook kommer att använda när du startar.

Tips & varningar

  • Klicka på "Apply" knappen längst ned i dialogrutorna efter ändringar så att ändringarna börjar gälla.