Yshopnoosa.com

Hur till ändra den skriva över skydd datum i Backup Exec

I Symantec Endpoint Protection, när du ställer in ursprungliga media-uppsättning egenskaper, får du ange en överskrivning av skyddsperioden. Denna inställning avgör hur lång tid under vilken data på band i din media som skyddas. Du kan välja en tidsinställning i timmar, dagar, veckor och år. När den angivna tid har förflutit sedan data säkerhetskopierades till bandet i fråga, blir det återanvändbara. Är den tillgänglig för nya säkerhetskopieringsjobb och information om det kommer att skrivas över. Om du vill ändra overwrite skyddsperioden för en uppsättning, är processen snabb och enkel.

Instruktioner

1 Öppna Symantec Backup Exec genom att klicka på dess länk på Start-menyn.

2 Klicka på "Media" på fliken högst upp i programfönstret.

3 Välj det medium för vilken du vill ändra inställningar och klicka på "Egenskaper" under "Allmänna uppgifter" i menyn till vänster.

4 Välj din enhet i listan nedan "Skriv över skyddsperioden." Du kan välja timmar, dagar, veckor eller år. Om du väljer "Oändlig", kommer dina band aldrig skrivas över.

5 Ange antalet enheter att diktera mängden tid som dina band kommer att skyddas. Till exempel: om du vill skydda dina data i en vecka, du kan välja "veckor" som måttenhet och skriv "1" eller välj "dagar" och skriv "7."

6 Klicka på "OK".