Yshopnoosa.com

Hur ladda upp BLOB filer till en databas Servlet tråd

Hur ladda upp BLOB filer till en databas Servlet tråd

Ladda upp filer via ett HTML-formulär är en av de viktigaste sätten som en webbplats kan vara interaktiva. Använda programmeringsspråket Java, kan en fil laddas upp från datorn och lagras i en databas för framtida bruk. Processen innebär ett binärt stort objekt (BLOB)-fält i databasen. Byte från filen konverteras från sin ursprungliga form till en BLOB typ, då placeras i databasen som binära data.

Instruktioner

Sätta upp miljö

1 Öppna Eclipse IDE.

2 Välj "Arkiv", "Nya" och "Andra."

3 Välj ikonen "Webben". När den expanderas, markera "Dynamic webbprojekt" och tryck på "Nästa".

4 Skriv "blobexample" i den "projektnamn:" fältet.

5 Leta upp paketet Utforskarvyn i det vänstra sidofältet.

6 Högerklicka på filen som heter "src." Välj "Nytt" och sedan "paket."

7 Skriv "blob" i den "namn:" fältet och tryck på "Finish".

Skapa databastabell

8 Använd din webbläsare för att navigera till webbplatsen phpmyadmin som konfigureras över MySQL-servern.

9 Efter undertecknandet i, klicka på den flik som säger "SQL" eller "Kör SQL."

10 Ange följande kommando i rutan SQL. Detta kommer att skapa en tabell som används för att lagra binära data.

SKAPA TABELL () "FILE_TABLE"

'id' bigint(20) NOT NULL auto_increment,

'FILE_DATA' blob,

PRIMÄRNYCKELN ('id')

) Motor = InnoDB standard CHARSET = latin1;

11 Kontrollera att tabellen har skapats genom att bekräfta att "FILE_TABLE" har lagts till i listan över tabeller i den högra kolumnen.

Skapa filer

12 Leta reda på mappikonen som heter "Webbinnehåll." Högerklicka på den och välj "Nytt" och "Andra".

13 Leta upp mappen i popup-fönstret heter "Webben." Välj "JSP" och tryck på "Nästa".

14 Skriv "upload.jsp" i den "Filnamn:" fältet.

15 Upprepa stegen ovan om du vill skapa en annan fil heter "page.jsp."

Redigera ladda sidan

16 Öppna "page.jsp" i en ny redaktör fönster. Detta görs genom att dubbelklicka på den i paketet Explorer-fönster.

17 Klicka på den kod som finns i det nyöppnade fönstret. Tryck på "Ctrl" + "A" eller "Home" + "A" att markera alla. Ta bort alla som väljs.

18 Ange följande kod i den nu-blank "page.jsp":

< % @ sidspråket = "java" % >

< html >

< head >

< title > uppladdningsformulär < / title >

< / head >

< body >

< bildar kodningstyp = "multipart/form-data" action="upload.jsp" metod = post >

< input namn = "fil" type = "Arkiv" >

< input type = "Skicka" värde = "Skicka fil" >

< / form >

< / body >

< / html >

19 Spara dokumentet genom att välja "File" och "Spara".

Redigera resultatsidan

20 Öppna "upload.jsp" i en ny redaktör fönster.

21 Ta bort innehållet i "upload.jsp."

22 Ange följande kod i den nu-blank "upload.jsp":

< % @ sida import="java.io. java.sql., java.util. , java.text. % >

< html >

< %

int num = 0;

Sträng bförebild = request.getContentType();

om ((bförebild! = null) & & (ctype.indexOf("multipart/form-data") > = 0))

{

DataInputStream i = nya DataInputStream(request.getInputStream());

int lengthofdata = request.getContentLength();

byte byte [] = nya byte [lengthofdata];

int Readbytes = 0;

int totalReadbytes = 0;

medan (totalReadbytes < lengthofdata)

{

byteRead = in.read (byte, totalReadbytes, lengthofdata);

totalReadbytes += Readbytes;

}

String thefile = ny String(bytes);

}

Anslutning con = null;

PreparedStatement pstate = null;

Sträng linje = null;

Strängvärde = null;

/ **Start databaskonfiguration*/

Sträng url = "jdbc:mysql://localhost:3306 /";

Sträng databasename = "file_upload";

Sträng föraren = "com.mysql.jdbc.Driver";

Sträng uname userroot = ""; Ersätt med databasanvändarnamn

Sträng pword userroot = ""; Ersätt med lösenord för databas

/ **Slutet databaskonfiguration*/

försök {

StringBuilder innehåll = nya StringBuilder();

BufferedReader input = nya BufferedReader (nya FileReader(saveFile));

medan ((linje = input.readLine())! = null) {

Content.append(Line);

}

värde = contents.toString();

System.out.println("value:"+Value);

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

CON = DriverManager.getConnection (url + databasename, uname, pword);

Sträng queryString = "INSERT INTO FILE_TABLE ange FILE_DATA ='" + värde + ";";

PState=con.prepareStatement(QueryString);

NUM = pstatement.executeUpdate();

IF(Val>0)

{

% > Fil har laddat upp och infogas < %

}

}

fånga (undantag e)

{}

}

% >

< / html >

23 Spara dokumentet genom att välja "File" och "Spara".

Skapa en Tomcat Server

24 Välj "Arkiv", "Nya" och "Andra."

25 Markera symbolen för "Server". En gång den expanderas, markera "Server" och tryck på "Nästa."

26 Ange "Blob2dbServer" i den "serverns namn:" fältet och se till att servermiljön Tomcat 6.0. Tryck på "Finish".

Lägga till projektet och Test

27 Leta reda på fliken "Servrar" längst ned i fönstret Eclipse IDE.

28 Klicka på fliken "Servrar" och kontrollera att "Blob2dbServer". Dess nuvarande skick stoppas"."

29 Högerklicka på "Blob2dbServer" och klicka på "Lägg till/ta bort projekt."

30 Välj "blobexample" från alternativen. Klicka på "Lägg till" och "Avsluta".

31 Högerklicka på "Blob2dbServer" och klicka på "Starta". Använd din webbläsare för att navigera till följande adress:

http://localhost:8080/BLOBEXAMPLE/upload.jsp

Ladda upp en fil och kontrollera om eventuella fel höjs.

Tips & varningar

  • Se till att varje rad med Javakod avslutas med ett semikolon.
  • Se till att koden är fri från logiskt, programmatiska och typografiska fel.
  • För mer hjälp, söka hjälp av en professionell programmerare.
  • Om fel uppstår på någon punkt under denna process, se till att Tomcat, phpmyadmin, MySQL och Eclipse är korrekt konfigurerade. Flera drivrutiner behövs för anslutningen mellan Eclipse och MySQL.