Yshopnoosa.com

Hur du använder Microsoft Word & Excel

Lära sig att använda Microsoft Word och Excel är avgörande för skolarbetet och för många arbetstillfällen och personliga projekt. Microsoft Word är oftast används för att skriva brev, skapa rapporter och även skapa sändlistor och etiketter. För att organisera och sortera data, använda Microsoft Excel. Excel är perfekt för att skapa diagram, listor och rapporter för nummer och andra datamängder. Lär dig att använda Microsoft Word och Excel genom prospektering och praxis.

Instruktioner

Microsoft Word

1 Öppna menyn Start på skrivbordet och välj "Alla program". Öppna "Microsoft Office" och välj "Microsoft Word."

2 Gå till "Arkiv" och välj "Ny." Välj "Tomt dokument" i alternativlistan som visas till höger på skärmen.

För Word 2007, kan du använda verktygsfältet Snabbstart överst på skärmen för att skapa ett nytt dokument.

3 Skriv ett eller flera stycken i det tomma dokumentet. Detta kommer att ge dig texten att öva med.

4 Öppna alla tillgängliga menyer en i taget. Granska tillgängliga alternativ och testa dem när du går på den text du skriver in i dokumentet.

Öppna "Format"-menyn. Ändra aspekter av typsnittet genom att välja "Font" eller "Punkter och numrering" för att lägga till en punkt eller numrerad lista i dokumentet.

Infoga sidbrytningar, datum och bilder genom att välja menyn "Infoga". Använd menyn "Infoga" menyflikar i Word 2007.

Spara ditt dokument eller öppna en ny genom att gå till "Fil" menyn och välja antingen "Spara," "Spara som" eller "Öppna". Använda snabb sjösätta menyn högst upp på skärmen i Word 2007.

5 Håll din muspekare över varje knapp på verktygsfält eller menyer av menyfliksområdet om du använder Word 2007, för att visa sin funktion. För att testa några alternativ, kan du behöva Markera texten i dokumentet först.

Markera text genom att enkelklicka på musen i början av texten du vill markera. Håll ned vänster musknapp och använda din mus markören för att markera text. Släpp musknappen när du är klar.

Använd nedrullningsbara menyer i verktygsfältet formatering för att välja typsnitt, teckenstorlek och teckenfärg. Tryck på "Förhandsgranska" knappen för att visa dokumentet innan du skriver ut. Lägga till länkar i dokumentet genom att trycka på "Infoga hyperlänk".

Microsoft Excel

6 Från Start-menyn, gå till "Alla program", välj "Microsoft Office" och välj "Microsoft Excel".

7 Gå till "File" och tryck på "Ny." Välj "Tom arbetsbok" från listan över alternativ på höger sida av skärmen.

8 Ange text eller siffror i vissa celler. Celler är konturerade rektanglar i huvuddelen av Excel-fönstret.

9 Öppna varje menyobjekt längst upp i menyn skärmen eller band en på gång att visa de tillgängliga alternativen. Testa alla alternativ du vill använda på text- och numren som anges i steg 3.

"Data"-menyn i Excel 2003 och menyn "Infoga" menyfliksområdet i Excel 2007 innehåller alternativ för att skapa tabeller och diagram. Välj "Pivottabell och pivotdiagramrapport" öppna Pivottabell och pivot Diagramguiden.

Välj "Sortera" i menyn "Data" att organisera data i stigande eller fallande ordning som bygger på en eller flera kolumner.

Infoga nya rader, kolumner, diagram, funktioner och bilder via menyn "Infoga". Följ anvisningarna för att lägga till önskat objekt.

10 Håller du musen pekaren över varje knapp i verktygsfältet eller band menyknapparna för att visa dess syfte. Markera text och siffror att testa någon du alternativ, till exempel formatering eller diagram.

Markera en eller flera kolumner och tryck på knappen "Stigande" eller "Fallande" att sortera data. Automatiskt totalt en kolumn eller rad genom att markera raden eller kolumnen och trycka på knappen "Autosumma". Tryck på pilen bredvid knappen "Autosumma" att utföra andra beräkningar.

11 Lägga till formler i dina celler genom antingen att ange formeln i en cell eller med hjälp av formelfältet. Formelfältet är den stora tomma cellen ovanför fönstret huvudsakliga kalkylbladet. Börja alla formler med skylten "=". För hjälp med formler, tryck på knappen "fx" bredvid formelfältet.

Tips & varningar

  • Välj "Hjälp"-menyn i Microsoft Word eller Excel för mer information om någon funktion. Skriv sökordet i sökfönstret. Du kan använda antingen online eller offline hjälp.
  • Använda tutorials i avsnittet resurser för mer hjälp om hur du använder Microsoft Word och Excel.
  • Öva på att använda Microsoft Word och Excel på test endast dokument. Du kan av misstag ändra eller ta bort information om du använder befintliga eller viktiga dokument som Word eller Excel.