Yshopnoosa.com

Hur man återställer Microsoft Word 2007-inställningar

Microsoft Word 2007 ingår i Microsoft Office-sviten eller program som produceras av Microsoft Corp. Personer som använder Microsoft Word 2007 kan anpassa sina användarinställningar för tillämpningen. Dessa inställningar lagras i Windows-registret. Genom att ta bort en specifik nyckel i registret, kan du återställa inställningar för Microsoft Word 2007 till sitt ursprungliga tillstånd, som tar Microsoft Word tillbaka till som det var när den först installerades.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och välj "Kör..."

2 Skriv "regedit" och tryck på "Enter".

3 Klicka på knappen "HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/12.0/Word".

4 Tryck på "Delete". En dialogruta kommer att be dig bekräfta ditt beslut att ta bort den. Klicka på "Ja".

5 Stäng Registereditorn och starta om Word.

Tips & varningar

  • Dessa steg kan också användas för att återställa inställningarna för följande versioner av Word: Word 97, Word 2000, Word 2002 och Word 2003.
  • Vissa inställningar, till exempel företagets namn du angav när du installerade Word, kan endast återställas genom att utföra en ny installation.