Yshopnoosa.com

Hur du definierar cellintervall i Excel 2003

Definiera cellintervall i Excel hjälper dig att hålla de olika delarna i kalkylbladet separat och organiserad. Till exempel på en månatlig budget, kunde du ha ett cellområde tillägnad inkomstkällor. Lär dig hur du definierar cellintervall i Excel 2003.

Instruktioner

1 Öppna Excel från Start-menyn.

2 Välj ditt cellområde. Till exempel framhäva "F5" genom "F28." (Bokstäver representerar kolumner medan siffrorna representerar rader.) För att markera celler, bara klicka och dra. Välj en grupp av celler som inte vidrör, klicka på varje cell separat och hålla ner "Ctrl"-tangenten.

3 Klicka på rutan som är direkt ovanför cellen "A1".

4 Skriv det nya namnet cell spänner. Till exempel på ett schema, kan namnet hela tiden att du pendling till arbete "Pendling." Tryck på "Enter".

5 Använda intervallnamn cell i din nästa formel. Dessa namn kan göra dina formler mycket enklare att använda.

6 Besök avsnittet hjälp av Microsofts webbplats för mer information om hur du använder cell intervallnamn i formler.

Tips & varningar

  • Använd inte blanksteg eller specialtecken i namnen. Använda "_" i stället för mellanslag.
  • Använd namn som är korta och beskrivande nog att hålla saker rakt. Namn som "Car_maintenance" och "Utilities" få din punkt över.
  • Om du inte träffar "Enter" efter att skriva cell områdesnamnet i namnrutan, förloras din information.