Yshopnoosa.com

Hur man återställer det WEP-lösenordet för Actiontec GT701-WG

Hur man återställer det WEP-lösenordet för Actiontec GT701-WG

Trådlösa routrar som Actiontec GT701-WG gör det enkelt att ansluta till Internet från en WiFi-aktiverad enhet utan att använda kablar. Anordningar som är avsedda att förenkla vardag kan tyvärr ibland komplicera saker och ting. Denna komplikation kan härröra från en myriad av problem som, lyckligtvis, avhjälps vanligast med en enkel system återställning. Bland annat återställer detta WEP-lösenord på routern Actiontec till dess standardtillstånd.

Instruktioner

1 Anslut routern till ett eluttag och se till att statuslampan är grön.

2 Tryck och håll den infälld Reset-knappen på baksidan av routern med ett gem.

3 Släpp knappen "Reset" när främre statuslampan ändras från grön till gul.

Tips & varningar

  • Om indikatorlampan blir röd innan du släpper knappen "Återställ", koppla ur enheten och försök reset processen.