Yshopnoosa.com

Hur man byter en kula med en bild

Hur man byter en kula med en bild

Kulor används främst med listor på en webbsida. Grafik kan förbättra din sida och rädda dig från de vanliga skiva, kvadrat eller cirkel mönster. När du använder en bild som punktsymbol, välja en som är liten, men tydlig. Bilden bör arbeta med din övergripande layout och dra läsare till din text, utan överväldigande det. Stil oordnad lista taggen i HTML-koden att gälla grafik för kulor.

Instruktioner

1 Starta en textredigerare, till exempel Anteckningar, TextPad eller EditPad. Välj "File" och "Nytt" från menyn. Du dirigeras till dialogrutan Öppna. Markera HTML-filen du vill formatera och klicka på "Öppna".

2 Infoga följande CSS-kod mellan < HEAD >-taggen. Det skapar en stil för din kula att visa en bild:

< style type = "text/css" >

<!--

UL

{list-style-image:URL('myimage.gif');}

-->

< / stil >

3 Bläddra nedan < BODY >-taggen i din HTML-kod. Placera markören där du vill ha punktlista bilden ska visas. Lägg till följande för att använda formatmallen du skapade i föregående steg i listan:

< ul >

< li > första punkten i punktlistan < /li >

< li > andra punktlistan < /li >

< li > osv... < /li >

< /ul >