Yshopnoosa.com

Hur du infogar hyperlänkar i Excel 2007 utan att ändra textformat

Microsoft Excel 2007 kan du infoga hyperlänkar som öppna filer eller webbsidor. Fliken Infoga i menyfliksområdet kommandot innehåller en "Hyperlänk" knapp. En sökordsfras i kalkylblad kan representera hyperlänken. Till skillnad från en utsatt länk visas denna inbäddade länken inte en webbadress eller filsökväg. Cellen visas understruket för att indikera den inbäddade länken.

Instruktioner

1 Öppna sparade kalkylbladet.

2 Klicka för att markera texten där du vill infoga hyperlänken.

3 Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet.

4 Klicka på knappen "Hyperlänk" i gruppen länkar. En dialogrutan Infoga hyperlänk med titeln visas.

5 Klicka på en fil från listan Leta i. Om hyperlänken leder till en webbplats, klicka på rutan adress och ange Webbadressen.

6 Klicka på knappen "OK". Färgade hyperlänken visas på den markerade texten.

7 Ändra den text som innehåller hyperlänken, om du vill. Till exempel vill ändra hyperlänkens färg för att matcha den ursprungliga teckensnitt färgen på texten, klicka på fliken Start teckensnitt kommandon.