Yshopnoosa.com

Ta reda på hur mycket minne som ett program använder i Linux

Varje ansökan och process som körs på en dator som använder en viss mängd minne. Operativsystemet Linux allokerar minne och säkerställer att varje program har tillräckligt med minne för att köra. Du kan visa hur mycket minne som ett visst program använder vid en viss tidpunkt med "ps" eller "top" kommandot. Vart och ett av dessa kommandon visar minnesanvändning i procent av det totala systemminnet.

Instruktioner

1 Öppna en "Terminal" eller fönstret "Terminal". "Terminal" eller "Konsole" programmet finns under huvudmenyn "Program" eller "Program".

2 Skriv kommandot "su" för att bli root-användaren.

3 Skriv kommandot "ps aux" för att se hur mycket minne varje program eller process som körs för närvarande använder. Procentandelen av minnet som används är i den fjärde kolumnen.

4 Skriv kommandot "ps aux | grep app"att se hur mycket minne som används av ett visst program eller en process. Ersätt "app" med namnet på det program eller process.

5 Skriv kommandot "topp" för att se en realtid syn på hur mycket minne som används av just nu löpande program och processer. Procentandelen av minne som används av varje ansökan eller process visas i kolumnen tionde. Tryck "Ctrl + C" att sluta det topp programmet från att köras.