Yshopnoosa.com

Ta reda på filtypen för en webbsida

Filer komponera webbplatser, precis som de bildar all annan programvara du se och använda på datorn. Även om du kan visa de flesta webbplatser med en enda webbläsare, exempelvis "Internet Explorer" eller "Firefox" består webbplatser själva av många olika filtyper. Om du är en blivande webbdesigner, kan du ta dina signaler från platser som du genom att markera den filtyp som används för att koda dessa webbplatser.

Instruktioner

1 Starta din webbläsare.

2 Gå till webbplatsen eller delsida som du vill bestämma filtypen. Låt hemsidan att ladda.

3 Titta på URL: en i din navigeringsfältet. Efter lastning, ska Webbadressen visas i sin helhet. Det kan till exempel läsa "http://www.website.com/index.html." Leta upp filnamnstillägget i slutet av Webbadressen. I det här fallet är det ".html". Denna förlängning berättar du filtypen på sidan du för närvarande visar.

4 Högerklicka på sidan i webbläsaren "Firefox" om tillägget inte är synligt. Klicka på "spara sidan som" och sedan titta på namnet på den föreslagna spara filen att se förlängningen. Hitta kommandot "Spara sida" under "Sidan" i "Internet Explorer".

5 Kontrollera namnet förlängning mot en fil förlängning databas att avgöra filtyp. Till exempel, efter att ha konstaterat att i exemplet ovan används tillägget ".html", bestämma att detta innebär att det är en "Hypertext Markup Language" fil.