Yshopnoosa.com

Hur att vidarebefordra Port 80 i Ubuntu

Ubuntu är en Linux-distribution, för att lätt användas av slutanvändare som kan användas mer för Windows eller Mac OS. Vissa funktioner av Ubuntu är dock fortfarande skyms av kommandoraden. Detta är vanligtvis mer kraftfull, såsom portforwarding, som uttryckligen tillåter nätverkstrafik från vissa typer av protokoll. Öppna portar innebär manipulera inställningar på inbyggd brandväggsprogrammet, som kallas iptables i Ubuntu.

Instruktioner

1 Öppna terminalen genom att klicka på "Program", "Tillbehör" och "Terminal".

2 Typ: "# iptables - A INPUT -p tcp--dport http -j accepterar" och tryck "Enter".

Typ: "# iptables - en mata -p tcp--dport http -j accepterar" och tryck på "Enter".

Detta skapar två regler för att acceptera all trafik på TCP-port 80, både inkommande och utgående.

3 Öppna ett webbläsarfönster, och navigera till "www.google.com." Om den laddar, fungerade portforwarding. TCP-port 80 är http-porten.