Yshopnoosa.com

Infoga en signatur automatiskt i Entourage-e-post

Infoga en signatur automatiskt i Entourage-e-post

Lägga till en signatur till dina e-postmeddelanden sparar tid när du skriver, och kan göra dina e-postmeddelanden ser mer professionell och konsekvent. Med Microsoft Entourage, kan du automatiskt tilldela signaturer till dina e-postkonton och spara flera signaturer i varje annat konto, så du kan välja den mest lämpliga för mottagaren. Att skapa signaturer krävs bara ett par klick, och du kan gå tillbaka och ta bort eller ändra dem när som helst utan att behöva tilldela dem till ett konto.

Instruktioner

1 Öppna Verktyg-menyn från menyraden Entourage och välj "Signaturer."

2 Klicka på "Ny" och skriv din önskad signatur i popup-rutan. Ge din signatur ett namn också. Du kan spara flera signaturer, så det är viktigt att välja ett igenkännligt namn som är relevanta för varje signatur.

3 Stäng rutan och spara ändringarna när du uppmanas att göra så.

4 Öppna Verktyg-menyn igen från Entourage menyraden och välj "Konton."

5 Dubbelklicka på namnet på det konto du vill lägga till din signatur.

6 Välj "Alternativ" i menyn högst upp i rutan och välj den signatur som du skapat från listrutan "standardsignatur".

7 Klicka på "OK", och nu när du skriver en ny e-post med ditt valda konto, det kommer automatiskt att innehålla den signatur du skapat.