Yshopnoosa.com

Hur du skriver ut en Excel-markering

Hur du skriver ut en Excel-markering

Microsoft Office Excel är kalkylblad programvara som låter dig skapa arbetsböcker som analysera information och utföra beräkningar. Många Excel-arbetsböcker, eller filer, använda en stor mängd data för att göra nödvändiga beräkningar och analyser, så det kan vara besvärligt att använda en hel arbetsbok för presentation eller spridning. Excel har en funktion som låter dig skriva ut en användardefinierad, så att du kan identifiera den viktiga information du behöver och bara skriva ut den del.

Instruktioner

1 Öppna Excel-arbetsboken som du vill skriva ut en användardefinierad. Om arbetsboken inte är tillgänglig, öppna en ny fil för praktiken. Om du använder en övningsarbetsboken, ange exempeldata att skriva ut.

2 Markera den kontinuerliga data ska skrivas ut. Vänsterklicka med musen i det övre vänstra hörnet av data och sedan antingen (1) håll ned musknappen och flytta musen åt vänster och nedåt tills alla önskade celler är markerade eller (2) hålla ned "Shift"-tangenten och använda pilknapparna för att markera och markera alla cellerna du vill skriva ut.

3 Välj "Fil" i huvudmenyn.

4 Välj "Skriv ut" från droppa-ned menyn.

5 I "Skriv ut" popup-fönstret, Välj radioknappen "Val" i området "Skriv ut" den nedre delen av fönstret. Välj "OK".

Tips & varningar

  • Kortkommandot för att öppna popup-fönstret "Skriv ut" är "Alt + F," sedan "P."