Yshopnoosa.com

Hur du återvinner disketter

Hur du återvinner disketter

Medan disketter innehåller nyttig information och programmering programvara, tekniken har blivit föråldrade och den genomsnittliga USB driva kan innehålla mer information än en diskett. Kasta ut din gamla disketter kan ha negativa effekter, såväl miljömässiga som personlig. Disketter kan innehålla farliga ämnen som inte avyttras i deponier som de utgöra ett hot mot miljön. Dessutom blir information på disketter offentliga när du slänger det i soporna, utsätta dig för identitetsstöld. Det är mycket säkrare och lättare att återvinna disketter.

Instruktioner

1 Skicka gamla disketter till Floppydisk återvinna programmet på:

FloppyDisk återanvända Program

2620 valnöt Ave Unit D

Tustin, CA 92780-7028

Donera mer än 500 disketter och företaget betalar 2 cent per disk.

2 Återvinn disketter på ditt företag genom att registrera dig för GreenDisk. Företaget kommer att leverera återvinna lådor för använda teknologin och återvinna tekniken.

3 Data kommer att tas bort vid återvinningscentralen och disketter kommer att omfördelas till konsumenterna.