Yshopnoosa.com

Hur du ställer in den sista raden i ett rutnät att fokusera

Hur du ställer in den sista raden i ett rutnät att fokusera

GridView kontroll kan du markera och Visa de för en datakälla i en tabell. Kolumnerna anges fält och rader representerar dataposterna. GridView kontroll används den stödjande DataGrid-klassen Microsoft Framework för att bläddra och visa data i tabellerna rutnät. Räknarna för DataGrid-klassen måste säga till nuvarande position i tabellen till sätta den sista raden i en DataGrid i fokus.

Instruktioner

1 Klicka på "Start"-knappen och välj "Visual Studio" från menyn "Alla program".

2 Klicka på "File", sedan "Öppna" och leta upp den Visual Basic-program som du vill använda för att ange den sista raden i en DataGrid i fokus.

3 Lägg till följande kod efter raden "offentliga DataGrid" i din Visual Basic-program att välja och fokusera på den sista raden i ett rutnät:

"grdDisplay.Row = grdDisplay.Rows - 1

grdDisplay.RowSel = grdDisplay.Row

grdDisplay.TopRow = grdDisplay.Row "

4 Klicka på "File" och välj "Spara." Klicka på "OK" för att ge din C-program med möjlighet att ange den sista raden i en DataGrid i fokus.