Yshopnoosa.com

Hur man hittar en webbplats med hjälp av IP-adressen

Hur man hittar en webbplats med hjälp av IP-adressen

Varje webbplats på Internet har en IP-(Internet Protocol) adress, som är en sträng med siffror avgränsade med punkter. Om du har en IP-adress och vill hitta på webbplatsen som är associerade med den, kan du hitta domännamnet med hjälp av MS-DOS-kommandot "ping" i Windows. Ping-kommandot har en "-en" växla alternativet med en lista över domännamn med IP-adressen. Du kan också använda kommandot med värdar i ett internt nätverk.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och välj "Kör" från alternativen. Skriv "cmd" (utan anföres) in i text låda. Detta öppnar MS-DOS-prompten.

2 Ange "ping" (utan anföres) in i befalla snabb. Detta kommer att visa dig en lista med alternativ och korrekt syntax för ping-kommandot.

3 Ange "ping - en < IP-adress >" i Kommandotolken. Ersätt "< IP-adress >" med IP-adressen du vill lösa. Efter några sekunder visas kommandotolken domännamnet tillsammans med IP-adressen du angett.