Yshopnoosa.com

Hur att hitta elementet stoppning i JS

Stoppning i en HTML-sida kan du skapa ett utrymme mellan ett element och dess omgivande element. JavaScript-språket kan du hämta de nuvarande stoppning konfigurationerna för alla element på webbsidan. Programmerare använda funktionen för att identifiera stoppning för att ändra inställningen eller flytta HTML-element i en tabell eller div behållare.

Instruktioner

1 Högerklicka på HTML-sidan med vadderad element. Klicka på "Öppna med", klicka på HTML-redigerare.

2 Lägga till JavaScript-koden för att hämta elementets stoppning konfigurationer. Följande JS funktion hämtar utfyllnaden från ett tabellelement:

funktion padding() {var tabell = document.getElementById("table");Alert ("Padding värden:" + table.style.padding);}

3 Länk funktionen JS till ett HTML-element:

< register-id = "MinTabell" >< tr onclick="padding()" >< td > mina data < /td >< /tr >< / table >