Yshopnoosa.com

Microsoft Simple Mail Transfer Protocol

Microsoft Simple Mail Transfer Protocol

Överföra protokollet SMTP (Simple Mail), först definieras i 1981, utformades som en ersättning för Mail Transfer Protocol (MTP). Definitionen av normerna som uppdateras med jämna mellanrum, och en anmärkningsvärd förbättring skedde 1993. SMTP är det mest omfattande systemet för e-post via TCP/IP nätverk---inklusive Internet.

Ansvar

E-post går till avsändarens SMTP server, sedan till mottagarens SMTP server och därifrån till mottagarens lokala värden. SMTP reglerar vart och ett av dessa stadier, med undantag för den sista etappen av leverans till den lokala värden. Post Office Protocol (POP) eller Internet meddelande Access Protocol (IMAP) reglerar detta sista skede.

Funktioner

SMTP är ett text-baserat protokoll som körs över en Transmission Control Protocol (TCP) anslutning. Standarden innehåller ett antal meddelanden som utbyts mellan sändande och mottagande enheten.

Meddelanden

Skicka ett mail kräver tre huvudbudskap: MAIL, RCPT och DATA. MAIL skickar avsändaradressen---avsändarens e-postadress. RCPT skickar mottagarens e-postadress, medan DATA skickar meddelandet.