Yshopnoosa.com

Hur du ansluter datorer tillsammans med kablar

Det vanligaste sättet att ansluta två datorer är att använda en Null-modemkabel. När datorerna är kopplade, kan information och data lätt överföras.

Instruktioner

1 Köp ett Null-Modem kabel (se resurserna nedan). Förväg, Mät avståndet mellan de datorer du länkar så att du köper rätt längd på kabeln.

2 Anslut kabeln till de seriella portarna på baksidan av varje dator.

3 Välja vilken dator ska vara "värd" datorn och datorn kommer att vara "gäst".

4 Öppna Kontrollpanelen på värddatorn. Välj fliken "Anslutningar" och välja att skapa en ny anslutning. Välja att ställa in en avancerad anslutning och välj sedan alternativet för att ansluta datorn direkt till en annan dator.

5 Välj anslutningsenhet för dina datorer från listan över alternativ och ge tillgång till gästdator. Välj "Slutför" när du är klar.

6 Öppna Kontrollpanelen på gästdatorn. Välj fliken "Anslutningar" och välj ett namn som identifierar denna dator-anslutning. Välj den anslutning enheten för dina datorer från listan med alternativ. Besluta om alla användare av datorn ska kunna använda anslutningen eller om du kommer att begränsas till vissa användare. Välj "Slutför" när du är klar.