Yshopnoosa.com

Definitionen av ett sekvensdiagram

Definitionen av ett sekvensdiagram

Enligt IBM är sekvensdiagram primära syfte att Visa händelse sekvenser som leder till ett önskat resultat. Använda ett sekvensdiagram hjälper dig att förstå logiken i samspelet mellan objekt.

Betydelse

Sequence diagram är användbara verktyg under övergångsperioden mellan människor och organisationer. Tidigare interaktioner av organisationer kan dokumenteras och lämnas via dessa diagram.

LifeLines

Livlina beteckningssystem är element placeras överst i ett sekvensdiagram. Dessa element representerar roller eller instanser som modelleras i sekvensen.

Meddelanden

När objekt på sekvensdiagrammet skicka meddelanden till varandra, visas de på sekvensdiagrammet som en arrowed linje.

Vakter

Vakterna av ett sekvensdiagram finns att vissa villkor är uppfyllda innan du tillåter meddelanden som ska skickas.

Kombinerade fragment

Kombinerade fragment används för att Visa villkorlig flödet av ett sekvensdiagram genom att gruppera anger meddelanden tillsammans.