Yshopnoosa.com

Hur tar man bort Alias från en URL i Joomla

Joomla använder fältet "Alias" för att skapa kanoniska webbadresser eller det Joomla som kallas sökmotorvänliga webbadresser eller SEFs. Dessa fält kan hittas på sidorna för att skapa artiklar, kategorier, sektioner och menyalternativ. När omstruktureringen innehåll eller göra om sökmotoroptimering kan det vara nödvändigt att ta bort ett "Alias" från en URL i Joomla. "Alias" kan sedan ändras till något nytt eller tom och titeln på artikeln kommer sedan att användas för kanoniska URL.

Instruktioner

1 Logga in på din "Joomla!" administrativa gränssnitt. Hitta den på "http://YourSite.com/administrator/." Om installationen av "Joomla!" är i en undermapp, blir det på "http://YourSite.com/YourSubFolder/administrator/."

2 Öppna den innehållstyp som du vill ta bort alias från. Detta kan vara en artikel, avsnitt, kategori eller annat innehåll.

3 Ta bort texten i fältet "Alias".

4 Klicka på "Spara" i övre, högra hörnet.

Tips & varningar

  • Om du vill ta bort alias från allt innehåll och använda icke-Sök motor vänliga URL (SEF) måste du gå till Global konfiguration. Under fliken "Webbplats", välj "Nej" för sökmotorvänliga webbadresser.
  • Ta bort fältet "Alias" kommer att orsaka i "titel" som ska användas som ett alias för SEF webbadresser.