Yshopnoosa.com

Hur du sätter en webbsida till PDF 1

Webbplatser innehåller ofta flera sidor med information som kan lagras av användare med kopiera och klistra in innehållet eller via utskrift. Konvertera en webbsida till en PDF-fil också är dock ett alternativ för att lagra information. PDF står för transportabel dokument formaten. PDF-filer fungerar genom att skapa en säker fil som bevarar dokument och webbsidesinnehåll genom att visa det i ett format som liknar HTML. Medan några grafik kan vara sned, kan allmänna webbplatsens innehåll vara samlat från en snabb PDF konvertering.

Instruktioner

1 Installera en gratis PDF printern plugin-program på din dator (se resurser). Dessa insticksprogram kommer att konvertera alla print-kompatibla dokument till en PDF-fil.

2 Öppna den webbplats du vill konvertera till en PDF. Klicka på "File" och sedan "Skriv ut" för att öppna dialogrutan Skriv ut.

3 Välj Adobe PDF-skrivaren. Klicka på "OK". Webbsidan du tittar börjar konvertering till PDF.

4 Spara den nya PDF-filen till mappen "Dokument". Upprepa dessa steg för andra sidor på webbplatsen du vill behålla.