Yshopnoosa.com

Hur du ändrar din adress Online för MVA

Hur du ändrar din adress Online för MVA

De flesta Maryland invånarna kan ändra sin adress på Marylands motorfordon Administration (MVA) hemsida, men i några fall--om du har en kommersiell förarens licens (CDL) och du vill ändra din adress. Om du begär en adressändring till en PO Box, APO- eller FPO; eller om du ändrar adressen till ditt företag--du måste gå till en MVA kontor.

Instruktioner

1 Logga in på webbplatsen MVA (se resurser). Välj "ändring av adress" länken som finns i det övre högra hörnet av hemsidan under avsnittet med titeln "Gör det Online." Bläddra ner till botten av sidan och klicka på "Fortsätt".

2 Ange ditt registreringsnummer och födelsedatum som det visas på ditt licensnummer eller ID-kort. Klicka på "Skicka".

3 Ange ditt tidigare adress som det visas på ditt körkort under avsnittet med titeln "Adress på filen med MVA". Skriv in din nya mailadress under avsnittet med titeln "Ändrade Information bara." Klicka på knappen "Skicka Entry". En förändring av adresskort kommer att skickas till din nya adress. Hålla detta kort med ditt körkort tills du ska förnya ditt körkort, vilket är vart femte år.