Yshopnoosa.com

Hur gör jag översätta tyska Online gratis?

Om du vill översätta tyska gratis online, kan du snabbt göra det. Flera webbplatser har översättare kan du översätta tysk. Dessa webbplatser kan du översätta tysk text till engelska och många andra språk. Detta är användbart om du studerar tyska i skolan och inte förstår ett ord eller en fras.

Instruktioner

1 Gå till en webbplats som har fri översättning programvara, till exempel fri översättning, Babylon 8 eller e-gratis översättning.

2 Ange den tyska texten du vill översätta.

3 Välj språk för texten om webbplatsen du använder inte välja språk automatiskt. Välj "Tyska" från listan över språk om du vill överföra till tysk text.

4 Välj det språk du vill översätta den tyska texten till. Till exempel, om du vill översätta tyska till engelska, välj "Engelska" från listan över språk kan du översätta till.

5 Klicka på "Översätta" och översättning för den tyska texten du har angett visas.