Yshopnoosa.com

Hur konvertera PowerShell till JavaScript

Hur konvertera PowerShell till JavaScript

PowerShell och JavaScript är båda skriptspråk, men de serverar helt olika funktioner. PowerShell program är som fristående program (på-av offline) medan JavaScript-kod styr användaren interaktiviteten på webbplatser. För att konvertera en PowerShell ansökan till JavaScript, måste du bädda in PowerShell kod i JavaScript. Detta kan du Visa programmet på din webbplats och är lätt att göra.

Instruktioner

1 Ladda upp din PowerShell fil på din server med tillägget .ps. Vara säker det är tillgängliga för allmänheten (generellt i mappen "public_html" eller "root"). Konsultera din server admin om du inte vet hur man gör detta

2 Öppna din JavaScript-kod i en textredigerare.

3 Kopiera och klistra in följande kod:Funktion POWERSHELL(){$url = "URL";[System.Net.WebClient]$webClient = nya-objektet System.Net.WebClient[System.IO.Stream]$stream = $webClient.OpenRead($url);[System.IO.StreamReader]$sr = nya-objektet System.IO.StreamReader - argumentList $stream;$sr. ReadToEnd();}

4 Ersätt "POWERSHELL" med namnet du vill ge denna funktion. Du behöver det om du ringer JavaScript i din HTML-kod.

5 Ersätt "URL" med Webbadressen till PowerShell filen du laddat upp i steg 1. Lämna citattecknen i.

6 Spara filen. PowerShell-koden är nu JavaScript-formaterade.