Yshopnoosa.com

Hur du sorterar matriser numeriskt i Visual Basic

Programmeringsspråket Visual Basic 2008 från Microsoft kommer med ett antal inbyggda funktioner för att utföra vanliga åtgärder på matriser av data med ett minimum av ansträngning eller programmering. Till exempel är en "Sortera" metod förutsatt som kommer ta osorterade data i en matris och sortera det beställda uppgifter. De med vetenskap datorvana kan vara intresserade av för att veta att "Sortera" använder QuickSort algoritm för att sortera data, som kräver, i genomsnitt, O (n log n) tid att sortera arrayen, där n avser antalet objekt i matrisen.

Instruktioner

1 Skapa ett nytt projekt genom att klicka på "File" och "Nya Project." För nu, välj "ConsoleApplication" och namn projektet "ArraySorter." Använda samma kod senare i grafiskt användargränssnitt (GUI) baserade applikationer utan modifiering.

2 Klistra in följande kod för att skapa en array:

Dim arr (0 till 100) som heltal

3 Klistra in denna kod för att fylla matrisen med slumptal:

Dim rnd som nya Random()

för x som heltal = 0 till 100

arr(x) = rnd.next())

Nästa

4 Klistra in följande kod för att sortera arrayen numeriskt:

Array.sort(arr)

5 Skriva ut sorterade arrayen till fönstret debugger utdata med denna kod:

för x som heltal = 0 till 100

Debug.WriteLine(arr(x))

Nästa