Yshopnoosa.com

Hur man skriver i radikaler

Radikaler är befogenheter som kan skrivas i formen 1/n, där "n" är ett heltal större än ett. Symbolen för en radikal är ett snedstreck med en liten krok till vänster. Radikala symbolen kan skrivas in med hjälp av ASCII-kod.

Instruktioner

PCs

1 Tryck på "Alt" och hålla ner.

2 Tryck på 0, 2, 5 och 1 i knappsatsen i följd medan du fortfarande håller ned knappen "Alt".

3 Släpp knappen "Alt". Kvadratroten symbolen visas.

Mac-datorer

4 Tryck och håll ned knappen "Alternativ".

5 Tryck på "V".

6 Släpp knappen "Alternativ".

Tips & varningar

  • Om du inte kan göra instruktionerna ovan arbete, bara kopiera och klistra in den radikala symbolen från här: √.