Yshopnoosa.com

Hur man återställer den NETGEAR WPN824

Hur man återställer den NETGEAR WPN824

Återställa den Netgear WPN824 även om du inte kommer ihåg den administratören användarnamn eller lösenord. Använda routerns standard Reset-knappen på baksidan av routern för att återställa enheten utan att logga in på WPN824's hemsida. Detta sparar tid och gör att du kan starta om systemet. Återställa din trådlösa router Netgear WPN824 kommer att återställa enheten till fabriksinställningarna, orsakar du förlorar några personliga konfigurationer som du gjort till routern.

Instruktioner

1 Tryck och håll den standard Reset-knappen tills enhetens strömlampan blinkar på. Detta bör ta ca 10 sekunder.

2 Släpp den standard Reset-knappen när ljuset börjar blinka.

3 Vänta tills routern starta. Status strömindikatorn lyser grönt, som anger att routern har startats.