Yshopnoosa.com

Hur man Visa kodstycket Counter på Javascript

Flera online webbplatser förse dig med JavaScript kod infoga i din HTML-sidor som räknar antalet besökare på din webbplats. Koden lagras i en fil med filnamnstillägget JS, så du kan enkelt infoga JS skriptet i sidorna. Använda platsen för filen i "script"-taggen för att öppna JavaScript-kod i din webbläsare för att Visa counter koden.

Instruktioner

1 Högerklicka på den HTML-fil som innehåller JavaScript counter-koden. Klicka på "Öppna med" och dubbelklicka på önskad HTML-redigerare.

2 Leta upp den JavaScript "script" tagg som innehåller den counter JS-fil. JavaScript "script" Taggar infogas vanligtvis mycket topp eller mycket botten HTML-kod.

3 Kopiera JS filen plats från script-taggen. Följande kod är ett exempel på en infogad JS-fil:

< script egendom är platsen för filen.

4 Öppna ett webbläsarfönster. Klistra in den kopierade platsen till din webbläsares navigering textrutan och tryck på "Enter". JS-fil öppnas i webbläsaren, så du kan läsa koden.