Yshopnoosa.com

Hur man ändra ägarskap av filer i en Terminal

Filer på en Linux-filsystem har en ägare och en grupp som är associerade med dem.. En fil kanske exempelvis tillhör användarkontot "Bob" men har gruppen "Användare", som skulle tillåta andra användare att komma åt filen. Exakta behörigheterna ägare och grupp har med filen kan ändras per fil. Du kan ändra ägare till en befintlig fil med kommandot chown på Linux. Detta kommando måste åberopas som root eller administratör, användaren.

Instruktioner

1 Skriv "su" i terminalen eller typ "sudo su-på Ubuntu och tryck"Enter"för att bli root-användaren.

2 Skriv ditt root-konto lösenord lösenord i Kommandotolken eller skriv ditt användarkonto lösenord på Ubuntu och tryck på "Enter".

3 Typ "chown användare: grupp /path/to/file" in i terminalen, ersätta "användare" med ett användarkontonamn, "grupp" med ett gruppnamn och "/ sökväg/till/fil" med sökvägen till den fil du vill ändra och tryck på "Enter".

4 Skriv "exit" och tryck "Enter" för att avsluta den rotfästa avsats.

Tips & varningar

  • Du kan ändra ägare till en katalog och alla filer inuti med en rekursiv chown. Skriv "chown -R användargrupp: /path/to/directory" för att utföra en rekursiv chown.
  • Du kan utelämna den ": grupp" delen i kommandot om du bara vill ändra användaren och inte gruppen. Till exempel skulle "chown användare /path/to/file" ändra ägare till "användare" och lämna gruppen ensam.