Yshopnoosa.com

Hur man kopierar & klistra in en bild till ett Word-dokument

Microsoft Word kan du kopiera och klistra in bilder från olika källor, även om bilden är i ett annat program. Du kan anpassa hur en bild klistras in i ett dokument. Urklipp i Office är tillgängliga i Word. Det kan du kopiera flera bilder från en eller flera platser tills du är redo att klistra in dem i dokumentet. Du kan kopiera upp till 24 bilder i taget.

Instruktioner

Arbeta med enstaka bilder

1 Hitta den bild du vill kopiera och högerklicka på den. Välj "Kopiera" från popupmenyn.

2 Öppna Word-dokumentet du arbetar med. Placera insättningspunkten där du vill att bilden klistras in.

3 Välj fliken "Hem" och välj "Klistra in" gruppen "Urklipp". Om du vill anpassa hur bilden klistras in, välj "Klistra in" och "Klistra in Special" i stället. "Klistra in Special" dialogrutan visas.

4 Välj en tillgänglig klistra alternativ, såsom "Bild (Windows Metafile)," "Bitmapp," "Bild (Enhanced Metafile)," "Bild (GIF)," "bild (PNG)," "bild (JPEG)" eller "Microsoft Office grafiska objekt" och klicka "OK".

Arbeta med flera bilder

5 Välj fliken "Hem" och expandera gruppen "Urklipp" om du vill Visa åtgärdsfönstret "Urklipp".

6 Hitta och välj den första bilden du vill kopiera. Högerklicka och välja "Kopia". Markera och kopiera några andra bilder som du vill lägga till Word.

7 Återgå till Word-dokumentet.

8 Placera markören där du vill att en eller flera bilder läggas till. Om du vill klistra in en bild en i taget, klickar du på den i åtgärdsfönstret. Klicka på knappen "Klistra in alla" i åtgärdsfönstret om du vill klistra in alla bilder i Urklipp alldeles.