Yshopnoosa.com

Hur man använder en SanDisk USB blixt driva med Windows ME

En SanDisk USB blixt driva är en typ av flyttbar enhet för en dator. SanDisk särskilt gör USB flash-enheter i alla storlekar, från deras minsta enhet på 128 MB i lagringskapacitet till väl över 100 GB. USB-minnen ha varit förenligt med varje version av operativsystemet Windows sedan Windows 98, så om du har en SanDisk enhet som du vill använda med Windows ME, du kan enkelt göra detta.

Instruktioner

1 Slå på datorn Windows ME. Om du försöker mata in ditt USB-minne i datorn innan Windows ME uppstart sekvens, får operativsystemet försöka starta upp från enheten. För att förhindra detta, måste du starta datorn första.

2 Sätt in ditt SanDisk USB flash-enhet i datorn Windows ME.

3 Dubbelklicka på "Min dator" på skrivbordet Windows ME.

4 Dubbelklicka på ditt SanDisk USB flash-enhet. Innehållet i USB-enheten kommer att vara representerade i en mapp som öppnas på skärmen. Denna mapp är din nyckel till använda disken. Att dra en fil till mappen kommer att få den att överföra till enheten. Dra en fil redan i den här mappen ur det och på skrivbordet (eller till en annan mapp på datorn) kommer att orsaka att överföra till din hårddisk.