Yshopnoosa.com

Hur du importerar en fil från 3DX Max till Photoshop

Hur du importerar en fil från 3DX Max till Photoshop

3D-artister har förmågan att redigera textur, belysning och position av 3D-modeller med hjälp av Photoshop "Extended" version. Photoshop igen flera filer från andra program, inklusive "3DS," vilket är det 3DX Max arkivera utsträckande. Du kan öppna dessa filer på vanligt sätt, eller importera dem genom att använda menyn "3D". Om du inte kör Photoshop "Extended", kommer att du behöva uppgradera din program för att importera och redigera 3D-filer.

Instruktioner

1 Starta Adobe Photoshop Extended.

2 Välj "3D" i menyraden och sedan "Nytt lager från 3D-fil."

3 Öppna filen och välj "3D Studio (3DS)" från menyn "Filformat" att begränsa filerna visas.

4 Klicka på "Öppna" och Photoshop kommer att läsa 3D-modellen.