Yshopnoosa.com

Hur man spara resultatet till variabeln i ColdFusion

ColdFusion "cfset" taggen kan du lagra utdata till en variabel på en webbsida. ColdFusion är ett språk som ger webmaster med förmågan att skapa dynamiskt innehåll. ColdFusion används taggen strukturer för att upprätta variabler som du använda senare i koden visas för användaren eller beräkna resultat. ColdFusion kan en eller flera output variabler på en sida.

Instruktioner

1 Högerklicka på sidan ColdFusion källa koden du vill använda för att skapa en utgång variabel. Klicka på "Öppna med" och sedan på ColdFusion redaktör.

2 Bläddra ner på sidan till den plats där du vill skapa utdata variabeln. Lägg till följande kod till filen:

< cfset myvariable = 10 >

"myvariable" är namnet på variabeln och "10" är värdet som tilldelas variabeln.

3 Visa resultaten för användaren. Du kan också använda variabler för beräkningen innan du visar resultaten till användaren. Följande kod visar hur du Visa variabler för användaren:

Du angav: #myvariable #