Yshopnoosa.com

Hur att hitta lösenordet för SQL säkerhetskopiera filer

SQL är en server som vanligtvis lagrar alla databaser i ett visst företag eller organisation. Utvecklat av Microsoft ger SQL dig, som administratör, bestämmelsen vill skapa säkerhetskopior för alla databasfiler. Du kan autentisera dessa databasfiler med ett lösenord att hålla inkräktare eller hackare från systemet. Du kan visa lösenordet från konsolen "SQL Server Management Studio". Observera att administratörsbehörighet krävs för att fullgöra denna uppgift.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" menyn på en SQL server-dator. Klicka på "Alla program".

2 Klicka på mappen "SQL Server".

3 Klicka för att lansera "SQL Server Management Studio."

4 Dubbelklicka för att expandera trädet roten i det vänstra fönstret.

5 Leta upp mappen som har de säkerhetskopiera filerna för databasen. Kontakta systemadministratören om du är osäker på mappens namn.

6 Dubbelklicka för att expandera databasmappen. Leta upp "Säkerhet." Klicka på mappen för att expandera innehållet.

7 Dubbelklicka på "Användare." Detta visar en lista över registrerade användare som har tillgång till de säkerhetskopiera databasfilerna.

8 Leta upp det användarnamn som behöver säkerhetskopiera filer lösenord. Högerklicka på posten och välj "Egenskaper".

9 Hitta lösenord under rutan "Lösenord".