Yshopnoosa.com

Hur du synkroniserar Google Docs

När du redigerar ett dokument i Google dokument, har du möjlighet att automatiskt synkronisera dokument till servern. Alternativt kan du även manuellt synkronisera ett dokument använder tjänsten Google Cloud. Tjänsten Google Cloud säkerställer att alla användare kopplade till ett visst dokument eller konto se samma information när du visar filen. Synkroniseringsfunktionen driver updates till servern, som sedan skickar den uppdaterade informationen till andra användare. En auto-spara tidsstämpel visas överst i dokumentet för att bekräfta att dokumentet var sparas och synkroniseras för sinnesfrid.

Instruktioner

1 Besök Google Gmail inloggningssidan och logga in med din Gmail-adress och lösenord (se resurser).

2 Klicka på "Mer" högst upp i webbläsaren och klicka på "Dokument". Klicka på den enskilda filen för att öppna den.

3 Klicka på dokument-menyn Inställningar ligger överst i webbläsaren. Flytta din mus markören till "Sync läge" och klicka på "Automatiskt" eller "Manuellt". Dokumentet kommer ihåg synkroniseringsinställningarna när de är konfigurerade. Det kommer antingen automatiskt synkronisera ditt dokument eller vänta för dig att manuellt synkronisera den till Google Docs.

4 Klicka på menyikonen "Google Cloud" överst i webbläsaren följt av "Google Cloud Connect inställningar".

5 Klicka på "Automatiskt" eller "Manuellt" i fönstret "Cloud Connect" inställningar och klicka sedan på "OK" för att spara de nya förändringarna.